Reed harvesting

A method developed by Oilwhale.

Info

Animaatiossa havainnollistetaan Oilwhalen kehittämää kaislankeruumenetelmää. Kaislankeruumenetelmä on tehokkaampi kuin muut menetelmät, koska siinä kaisla leikataan, kerätään, silputaan ja puhalletaan valmiiksi käytettävään muotoon kuormalavoille. Tällä menetelmällä leikataan kaislankeruun välivaiheita, jolloin kaislan kustannustehokkuus energiamuotona nousee

Jos haluat lisätietoja menetelmästä, niin ota yhteyttä!

//
Oilwhale has developed an integrated method to harvest reed for biofuel. This method cuts, harvests and shreds the reed to be used readily by a biofuel manufacturer.

If you would like more information please contact us.